top of page

STAN ZA 2+1

Projekat enterijera

Lokacija:

Višegradska, Beograd

Površina:

53m²

Godina:

2022

Autori:

Dalia Dukanac i

Stefan Đorđević

Foto:

Relja Ivanić

Ivan Milićević

Dragan Dukanac

Taktika

Projekat „Stan za 2+1“ obuhvatao je rekonstrukciju i rekonceptualizaciju stambenog prostora izgrađenog 1940ih godina prošlog veka. Ovaj jednostrano orijentisan stan originalno je raspolagao izrazito partikularizovanim prostorom.

Iako je novoprojektovano rešenje stana funkcionalno radikalno drugačije, autori su težili pažljivoj reinterpretaciji inženjerskih i estetskih principa nasleđene arhitekture. Nova organizacija zasnovana je na otvorenom prostornom planu koji objedinuje različite programske celine, i omogućava njihovo potencijalno odvajanje pregradama u vidu zavese.

Stan je projektovan za trenutne i buduće potrebe novih stanara, te omogućava precizno planirane prostorno-programske promene u skladu sa očekivanim rastom članova domaćinstva.

bottom of page