top of page

Opšta bolnica Pljevlja

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima

Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Konkursni rad -  OTKUP

Godina
2023


Površina
13 590m2


Autori
Dalia Dukanac i Stefan Đorđević


Tim
Maja Savić, Kristina Žilić i Tatjana Argakijev

Težnja projekta Opšte bolnice jeste stvaranje novog identiteta m jesta i osavremenjivanje prostornih, funkcionalnih i estetskih odlika pljevaljskog arhitektonskog ambijenta. Projektantski pristup projektu oslanja se na savremenu interpretaciju izvorni h načela modernizma nastalih upravo na ideji o zdravom prostoru. U jeku epidemioloških poteš koća početkom dvadesetog vijeka prepoznata je potreba za proizvodnjom svedenog, čistog, prozračnog prostora; ovakvi prostori predstavljali su civilizacijski korak naprijed, kako u arhitekturi prostora zdravstva, tako i u proizvodnji prostorno-društvenih odnosa uopšte. Jedan vijek k asnije, suočeni sa epidemijom još većih razmjera, prostori zdravstva, nakon decenija zanemari vanja, zauzimaju važno mjesto u prostorno-društvenim odnosima, te zahtijevaju odgovorno i hol ističko projektovanje objekta Opšte bolnice i njoj pripadajuće prostorne cjeline. Stoga, ovaj projekat nudi čistu, nedvosmislenu organizaciju, volumetriju i estetiku, koje i sušt inski i simbolično predstavljaju borbu za zdravu životnu sredinu.

bottom of page